Cena služeb

Cena právní služby je s klienty sjednávána individuálně, s přihlédnutím ke složitosti a závažnosti případu. Odměnu lze sjednat jako hodinovou, paušální či ji stanovit podle advokátního tarifu – Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.