S čím Vám mohu pomoci

Klienty zastupuji před soudy a správními orgány na území České republiky, sepisuji žaloby a jiná podání k těmto institucím, to vše zejména v oblasti občanského, rodinného, exekučního, trestního práva či přestupků.

Dále pomáhám klientům při vymáhání jejich pohledávek u soudů či sepisuji a podávám insolvenční návrhy včetně návrhů na oddlužení.

Pokud však máte jiný problém, neváhejte mě přesto kontaktovat a zkusíme společně vymyslet další řešení Vašeho problému.